Terma dan syarat

Dengan melakukan pembelian produk dan terlibat dalam urus niaga di laman web ini, anda bersetuju dengan terma dan syarat berikut:

 

 1. Maklumat Produk: Semua penerangan produk, harga, dan ketersediaan tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu. Kami berusaha untuk menyediakan maklumat yang tepat dan terkini, tetapi kami tidak menjamin ketepatan atau kelengkapannya.

 2. Pesanan dan Pembayaran: Meletakkan pesanan merupakan tawaran untuk membeli produk kami. Pesanan tertakluk kepada penerimaan oleh kami. Pembayaran untuk pesanan mestilah dibuat sepenuhnya pada masa meletakkan pesanan. Kami menerima kaedah pembayaran yang dinyatakan di laman web kami.

 3. Penghantaran: Kami akan berusaha untuk memastikan produk dihantar dalam jangka masa yang dianggarkan. Walau bagaimanapun, kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kelewatan yang berlaku semasa penghantaran atau disebabkan oleh keadaan yang tidak dijangka.

 4. Pemulangan dan Bayaran Balik: Kami mempunyai dasar pemulangan dan bayaran balik. Sila rujuk Dasar Pemulangan dan Bayaran Balik kami untuk maklumat terperinci tentang proses dan syarat-syarat.

 5. Privasi: Maklumat peribadi anda akan dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi mengikut Dasar Privasi kami. Dengan menggunakan laman web kami dan membuat pembelian, anda bersetuju untuk pengumpulan dan penggunaan maklumat anda sebagaimana yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami.

 6. Harta Intelek: Semua kandungan di laman web ini, termasuk imej, teks, logo, dan grafik, dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang harta intelek lain. Anda tidak boleh menghasilkan semula, mengubah suai, mengedarkan, atau menggunakan sebarang kandungan tanpa kebenaran bertulis daripada kami.

 7. Had Tanggungan Liabiliti: Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, insiden, akibat, atau hukuman yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web atau produk kami.

 8. Perubahan kepada Terma: Kami berhak untuk mengubah suai terma dan syarat ini pada bila-bila masa. Sebarang perubahan akan berkuat kuasa dengan serta-merta selepas dipaparkan di laman web kami.

 

Dengan membuat pembelian di laman web ini, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju dengan terma dan syarat ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan, sila hubungi pasukan perkhidmatan pelanggan kami sebelum membuat pembelian.

Terima kasih kerana memilih kami untuk pembelian anda!

 

Yang ikhlas,

DrGlobal2u

Notify Me
 • No Features Are Available Right Now!
 • Redeem Points on Particluar Products

  Conversion Rule: RM1.00 = 1 Point

 • Convert Points into Coupons

  Conversion Rule: RM1.00 = 1 Point

Reward Reward